Nieuw project: Zon op Leeghwaterbad!

Nieuw project: Zon op Leeghwaterbad!

Na het zonnedak op De Beuk gaat Zon op Purmerend opnieuw, samen met Spurd, zonnepanelen plaatsen nu op het dak van zwembad leggen. Wij hebben samen met de leden op de ALV van 29 maart 2021 besloten om ons op dit project in te gaan zetten.  Ook de gemeente Purmerend – de eigenaar van het zwembad – wil hier aan meewerken. Sinds kort is er sprake van een nieuwe ‘postcoderoosregeling’. Er is een nieuwe postcoderoos-subdsidie, namelijk de SCE (Stimulering Coöperatieve Energieopwekking).

De coöperatie heeft eerst deze SCE subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Wij hebben van Spurd en de gemeente Purmerend de mogelijkheid gekregen om 470 panelen op het dak van het Leeghwaterbad te gaan realiseren naast de 1.280 panelen die Spurd gaat bijplaatsen. We zijn voornemens om, net als bij De Beuk, opnieuw certificaten uit te geven met een verwachte opbrengst van 250 kWh per jaar per certificaat. Gezien de verwachte jaaropbrengst zullen we ongeveer 575 certificaten uitgeven. Een voorlopige eerste verkenning laat zien dat u als participant een zeer gunstig rendement kunnen verwachten. Mede omdat de nieuwe SCE subsidie de zekerheid biedt dat er gedurende 15 jaar een prijs van minimaal 12,1 cent op elke kWh opgewekte stroom mag worden verwacht. De opgewekte energie verkopen we aan een energieleverancier. Kortom, het ziet er op deze manier echt zonnig uit.

We verwachten dat uw inleg binnen 10 jaar is terugverdient en uw financieel rendement van zo’n 5 à 6 % gedurende de hele looptijd. De zonnepanelen, kabels en meterkast zijn inmiddels een stuk duurder geworden dan bij De Beuk, maar door goede afspraken met o.a. Sunforce Duurzame Energietechniek kunnen we de certificaat prijs op  € 230 houden. De nieuwe postcoderoossubsidie (SCE) is er net als in de oude regeling op gebaseerd dat alleen bewoners mogen deelnemen die wonen in de postcoderoos. Een postcoderoos is een gebied dat bepaald wordt door de viercijferige postcode die het hart is. Alle viercijferige postcodes die direct grenzen aan dit hart behoren tot de roos. De voorwaarde van de subsidiegever is dat het dak waar de stroom opgewekt wordt in de roos ligt (dus in het hart of in een van de blaadjes). Daarmee heeft de coöperatie enige keuze in het bepalen van de roos. Wij kiezen als “hart” van de postcoderoos 1443.  Dat betekent dat iedereen die in postcode 1441, 1442, 1443, 1445, 1446 of 1447 woont kan deelnemen in het project. De nieuwe postcode regeling is in veel opzichten anders dan de oude regeling.

Als je meedoet is het aantal certificaten op geen enkele manier gerelateerd aan je eigen stroom verbruik. Als je al eigen panelen op het dak hebt of ook als je al meedoet met een ander project volgens de oude regeling, dan kan je gewoon meedoen. Bij deze SCE subsidie wordt de opbrengst van de certificaten niet door je energieleverancier vergoed, maar je ontvangt jaarlijks de opbrengst van onze coöperatie. Het maximum aantal certificaten waarvoor je je kan inschrijven is niet aangegeven. Wil je meer informatie over de nieuwe postcoderoossubsidie (SCE) lezen, kijk dan bijvoorbeeld op de volgende pagina’s:

Vrijdag 4 juni 2021 is de inschrijving gestart met een feestelijk moment op het dak van het Leeghwaterbad
(zie ook het persbericht) Vorige projecten waren al snel uitverkocht, dus schrijf u in om ook deel te kunnen nemen aan dit nieuwe project van de coöperatie Zon op Purmerend. Er zijn nu al  63 belangstellenden die vooringeschreven hebben op minimaal 408 en maximaal 570 certificaten (van de 575).

Het bestuur heeft op 20 september vastgesteld dat er 575 certificaten uitgegeven worden tegen de prijs van € 230,- per certificaat.
Per 22 september 2021 is de volgende fase ingegaan in kunnen de belangstellen hun voorinschrijving bevestigen. In deze stap geven zij aan met hoeveel certificaten zij mee willen doen, worden zij (gratis) lid van de coöperatie en doen een aanbetaling van € 30,- per certificaat. Er hebben nu 53 mensen hun voorinschrijving bevestigd voor 482 certificaten.

De SCE subsidie is toegewezen en de coöperatie heeft project verder uitgewerkt. Kijk svp het persbericht van 1 september. Wij hebben de project brochure Leeghwaterbad-v2.0 voor u beschikbaar. Hierin vindt u alle informatie over het project bijgesteld met alle gegevens t/m 20-9-2021.