Documentatie

Home / Documentatie

 

Hoe zit het nu formeel? Daarvoor zijn een aantal officiële documenten opgesteld.
Goed om deze documenten eens rustig door te lezen.

Documenten bij lidmaatschap

Documenten opvraagbaar voor leden van onze coöperatie

  • Stukken Algemene Ledenvergaderingen
  • Verslagen bestuursvergaderingen
  • Jaarrekeningen
  • Akkoord kascommissie jaarrekeningen
  • Online voorwaarden van lidmaatschap Energie Samen