Documentatie

Home / Documentatie

Hoe zit het nu formeel? Daarvoor zijn een aantal officiële documenten opgesteld.
Goed om deze documenten eens rustig door te lezen.

Documenten bij lidmaatschap

Documenten opvraagbaar voor leden

Coöperatie

  • Stukken Algemene Ledenvergaderingen
  • Verslagen bestuursvergaderingen
  • Jaarrekeningen
  • Akkoord kascommissie jaarrekeningen
  • Online voorwaarden van lidmaatschap Zon op Nederland
  • Jaarlijkse kosten lidmaatschap van Zon op Purmerend bij Zon op Nederland