Documentatie

Home / Documentatie

 

Hoe zit het nu formeel? Daarvoor zijn een aantal officiële documenten opgesteld.
Goed om deze documenten eens rustig door te lezen.

Documenten bij lidmaatschap

Documenten opvraagbaar voor leden

Coöperatie

    • Stukken Algemene Ledenvergaderingen
    • Verslagen bestuursvergaderingen
    • Jaarrekeningen
    • Akkoord kascommissie jaarrekeningen
    • Online voorwaarden van lidmaatschap Zon op Nederland