Zo werkt het

Home / Zo werkt het

Investeer mee in een zonnedak

Schrijf in op één of meer zonnecertificaten voor ons nieuwe project Zon op Leeghwaterbad. De inschrijving hiervoor is van start gegaan op 6 juni 2021. Eén certificaat geeft ongeveer 250 kWh zonnestroom. De prijs van een certificaat is € 230. Deze is bepaald aan de hand van de kostprijs van het project. Bij ons laatste project, Zon op de Beuk, dat in productie genomen is op 31 maar 2021, was de certificaatprijs nog 200 Euro. Bij ons nieuwe project – Zon op Leeghwaterbad – is de prijs per certificaat 230 Euro. Dat komt omdat de panelen nu aanzienlijk duurder zijn en ook omdat de meterkast in verhouding aanzienlijk meer kost.

Doe mee met een duurzame investering en deel in de stroomverkoop

Je verdient je investering in ongeveer 9 à 10 jaar terug. Hoe kan dat? De coöperatie koopt zonnepanelen van jouw inleg. De coöperatie ontvangt de stroomopbrengst en ontvangt bovendien SCE subsidie. Na aftrek van kosten krijgt de deelnemer jaarlijks de opbrengst uitbetaald.

Spelregels

Er zijn een paar spelregels om mee te kunnen doen met Zon op Leeghwaterbad. De belangrijkste: je woont in de buurt! Je kan alleen meedoen als je in een van de volgende postcodes woont:  1441, 1442, 1443, 1445, 1446, of 1447. Als je wel in Purmerend of Beemster woont maar niet in één van de postcodes van Zon op Leeghwaterbad, dan ben je welkom om je in te schrijven op de wachtlijst Purmerend en Beemster. Geef je op als geïnteresseerde door je in te schrijven.

Klinkt ingewikkeld? Valt wel mee. Lees meer over hoe het werkt.

Je koopt één of meer certificaten. Eén certificaat geeft je het recht op de opbrengst van een deel van de zonnestroom van het zonnedak. Koop je méér certificaten dan heb je recht op een groter deel van de opbrengst. Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar. Jij verdient investering op twee manieren terug: via de energierekening en uit de stroomverkoop (door de coöperatie).

Een certificaat in ons in nieuwe project Zon op de Beuk kost 200 Euro. De inschrijving is op 5 novemberv2020 geopend.

Verlaag je energierekening

Over de stroom die je certificaat opwekt kan je energiebelasting terugontvangen van je energieleverancier. Bij enkele leveranciers zie je dat terug op je jaaroverzicht, bij anderen ontvang je een creditnota. Voor elke kWh zonnestroom spaar je naar verwachting zo’n 10 cent uit over de looptijd van 15 jaar. In 2020 is de energiebelasting 11,82 cent per kWh, maar aangezien de policy van de overheid is om de energiebelasting op elektriciteit de komende jaren te verlagen, rekenen wij met 10 cent per kWh. Dat betekent dat je voor elk certificaat jaarlijks zo’n € 25 gecrediteerd krijgt via uw energieleverancier wegens teruggave energiebelasting.

Deel mee in de opbrengst van de stroomverkoop

We verkopen de zonnestroom van alle zonnepanelen aan een energiebedrijf. De coöperatie maakt ook kosten, zoals verzekering, reservering voor vervanging omvormers, administratie, etc. We verdelen de opbrengst, dus verkoop stroom minus kosten onder de deelnemers. Voor Zon op de Beuk schatten we dat op ongeveer € 4,50 per jaar. Samen met de belastingkorting is dat ongeveer 12 cent per kWh oftewel: 29,50 Euro per jaar per certificaat. Zo verdien je de investering in ongeveer 7 jaar weer terug.

Indicatief! (Exacte bedragen o.b.v. offertes per zonnedak verschillend)
Investering 200 Euro per certificaat  (circa 250 kWh/jaar).
Lagere energierekening, korting energiebelasting 25 euro per jaar
Stroomverkoop minus kosten, uitgekeerd door de coöperatie 4,50 euro per jaar
Totaal opbrengst na 15 jaar 442,50 euro
Totale winst na 15 jaar 242,50 euro
Rendement over 15 jaar bijna 8% per jaar
Terugverdientijd minder dan 7 jaar

Alle spelregels op een rij

Je kan meedoen vanaf 1 certificaat. Dit levert gemiddeld 250 kWh per jaar. Een certificaat op Zon op de Beuk kost eenmalig 200 euro.

Het is verstandig dat je jaarlijks niet méér zonnestroom opwekt dan je thuis verbruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar (40 certificaten). Waarom? Je mag meer certificaten kopen maar dan kom je voor dat deel niet in aanmerking voor de belastingkorting. Dat is jammer want dan duurt het langer voor je de investering terugverdient.

Je krijgt alleen korting op de energiebelasting over de stroom die je zelf thuis verbruikt. Wek je meer zonnestroom op dan je zelf nodig hebt, dan profiteer je dus niet van de korting.

Een gemiddeld huishouden gebruikt 3.500 kWh per jaar. Dat kan je dus opwekken met 14 certificaten.

Ons advies is om certificaten te kopen voor maximaal 80 à 90% van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat of als de zon in een jaar extra schijnt dan kom je er in ieder geval niet overheen!

Voorbeeld: Op je energierekening kan je zien hoeveel stroom (kWh) je jaarlijks verbruikt. Stel je verbruikt 3.500 kWh per jaar. 90% van 3500 kWh is 3150 kWh, dus dan adviseren wij 12 certificaten.

Certificaten kosten eigenlijk € 200 +21% BTW = € 242. Door coulante afspraken met de installateur van de zonnepanelen, kan de coöperatie de BTW voorschieten. Daarom kunnen we u certificaten tegen het nettobedrag van € 200 aanbieden. De coöperatie verrekent de BTW met de belastingdienst. Als dat ontvangen is voldoen we de restbetaling aan onze installateur.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde belastingtarief moet je in de buurt van het zonnedak wonen. De wettelijke regeling stelt als voorwaarde dat je binnen een ‘postcoderoos’-gebied woont. Voor Zon op de Beuk zijn de postcodes die mee kunnen doen 1121, 1441, 1442, 1443, 1445, 1447, 1448, 1456 en 1461.

Verhuis je tussentijds? Als je binnen de postcoderoos blijft wonen is er niets aan de hand. Je neemt je certificaat gewoon mee. Dat is feitelijk gemakkelijker dan zonnepanelen op je eigen dak want die verhuis je niet zo snel mee. Verhuis je buiten de postcoderoos of buiten de stad? Dan geldt de belastingverlaging niet meer. Je kan je certificaat dan verkopen aan de nieuwe huiseigenaar of via de coöperatie aan een nieuwe deelnemer. Je krijgt dan de restwaarde terug.

De coöperatie hanteert een lineaire afschrijving van de certificaten over 15 jaar. We noemen dit de restwaarde. Na 1 jaar heeft uw certificaat een restwaarde van € 186,67, na 2 jaar is dat € 173,33, na 7 jaar is dat € 106,67  en na 15 jaar is de restwaarde € 0,00, Bij verkoop van een certificaat aan een nieuwe deelnemer gaat de coöperatie altijd uit van deze restwaarde methode.

Je eigen energieleverancier moet willen meewerken. Deze moet de korting op de energiebelasting verrekenen op je energierekening. De meeste energieleveranciers steunen dit inmiddels. Een aantal jammer genoeg nog niet. Als je al klant bent van Greenchoice, ENGIE, om | nieuwe energie, Eneco, Vattenvall, Energie:Direct of Essent dan is het heel makkelijk. We hebben heldere afspraken met deze leveranciers gemaakt om de korting automatisch te verrekenen.

Bij veel andere leveranciers kun je zelf jaarlijks vragen de korting te verrekenen. Kijk voor het meest recente overzicht op de site van Zon op Nederland. Alle leveranciers met minstens één ster doen mee.

Heb je een andere leverancier? Dan kun je meedoen als je overstapt op een van de leveranciers die meedoen.

Je betaalt zelf de energierekening (en niet je verhuurder) en hebt een contract afgesloten met een energieleverancier.

Je moet een zogenaamde kleinverbruikeraansluiting hebben. Dat geldt voor vrijwel alle huishoudens en kleine bedrijven.

Je kunt op je energierekening terugvinden wat voor soort aansluiting je hebt. Ook kun je het op de website van de netbeheerder Liander nazoeken (hier). Bij een ‘kleinverbruiker’ gaat het om de volgende soorten aansluitingen: 3x25A, 3x35A, 3x50A, 3x63A of 3x80A.

Dat zou je ook doen als je investeert in zonnepanelen op je eigen dak.

Wil je tussentijds uitstappen? Dat kan. Je kan je certificaat doorverkopen aan een ander tegen restwaarde. De coöperatie kan je helpen door de restwaarde te berekenen, potentiële kopers aan te dragen en de administratie achteraf te doen. De coöperatie kan de certificaten niet van je overnemen. Lees meer bij: Vragen en Antwoorden.

Door een of meer certificaten te kopen, word je automatisch lid van de coöperatie en kun je profiteren van de belastingkorting. Doordat we een coöperatie zijn word je meteen mede-eigenaar van het zonnedak, samen met alle andere deelnemers. Dit betekent ook dat je kan meebeslissen over de keuzes voor jouw dak. Graag zelfs!

Bedrijven kunnen ook meedoen. In principe gelden dezelfde voorwaarden: je bent gevestigd binnen de postcoderoos, bent een kleinverbruiker, de energieleverancier steunt de regeling en je koopt niet meer certificaten dan je zelf nodig hebt met een maximum tot 10.000 kWh per jaar.

Er geldt voor bedrijven een aanvullende eis: je koopt niet meer dan 20%  van alle certificaten per zonnedak. Deze extra wettelijke regel heeft als doel om de zonnedaken van en voor zoveel mogelijk stadbewoners beschikbaar te maken. Uiteraard kun je, net als bewoners, ook aan meerdere daken meedoen. Dan geldt per dak het maximum van 20% en voor al je certificaten bij elkaar het maximum van 10.000 kWh. Aangezien er voor Zon op de Beuk 1048 certificaten beschikbaar zijn, geldt bovengenoemde beperking in dit geval zeker niet (immers met 40 certificaten heeft u bij lange na geen 20% van het totaal aantal certificaten op dit dak).

Voorbeeld 1: Op een zonnedak waar 100 certificaten voor zijn, kan je met je bedrijf dus voor maximaal 20 certificaten inschrijven (20%).

Voorbeeld 2: Op een zonnedak waar 500 certificaten voor zijn, die 250 kWh per certificaat leveren, kan je met je bedrijf maximaal 40 certificaten aanschaffen, net als bewoners. 20% is weliswaar meer: 100 certificaten, maar bij 40 certificaten heb je het voor iedereen geldende maximum van 10.000 kWh al bereikt.

Weet je genoeg?

Wil je meer details en achtergronden?