Details & achtergronden van de oude postcoderoos regeling (Stadhuis, Antoni Gaudí, De Kraal, De Beuk)

Home / Details & achtergronden van de oude postcoderoos regeling (Stadhuis, Antoni Gaudí, De Kraal, De Beuk)

Met dank aan Loek Weijts voor gebruik van de infographic en de icoontjes binnen deze website

Meedoen met Zon op Purmerend is eenvoudig. Je wordt lid van de coöperatie en wij regelen het voor je. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt? Lees dan hier verder. Er komt best wat bij kijken. Goed om te weten.

Je kunt bij Zon op Purmerend certificaten kopen, geen zonnepanelen. Als je zelf een zonnepaneel op je dak legt, krijg je te maken met bijvoorbeeld aanlegkosten en onderhoud. Dit werk doet de coöperatie allemaal voor je. Een certificaat leg je weliswaar niet op je dak, toch heb je dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: goedkope stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou.

Kosten

De kosten van een certificaat bepalen we voor elk dak opnieuw: het zijn alle kosten van de aanschaf en installatie, gedeeld door het aantal certificaten.  We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Bij eerdere zonneprojecten was 250 kWh ongeveer zoveel als één zonnepaneel per jaar opwekt. Tegenwoordig is dat niet meer zo omdat veel nieuwe zonnepanelen meer dan 250 kWh per jaar leveren.

Opbrengst

Met de aanschaf van certificaten verkrijg je de opbrengst voor jouw aandeel van de zonnestroom van de zonnepanelen op het collectieve dak. Het betekent dat de stroomopbrengst gelijk wordt verdeeld over de certificaten. Voor elk certificaat krijg je volgens die berekening korting op je energiebelasting én de inkomsten uit de stroomverkoop.

Het is verstandig jaarlijks niet méér zonnestroom op te wekken dan je thuis verbruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Het totale aantal aantal certificaten dat je kunt aankopen is dus begrensd. Je mag meer certificaten kopen maar dan kom je voor dat deel niet in aanmerking voor de belastingkorting. Dat is jammer want dan duurt het langer voor je de investering terugverdient. Ons advies is om certificaten te kopen voor maximaal 80 à 90% van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat of als de zon in een jaar extra schijnt dan kom je er in ieder geval niet overheen!

Hoe stel je dat vast?

 • Ga na hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Dit vind je terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Heb je die niet bij de hand, vraag het dan na bij je energieleverancier. Een gemiddeld huishouden met gasverwarming gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Ben je heel energiezuinig dan kan dit lager zijn. Kook je elektrisch, heb je een elektrische auto of heb je een warmtepomp in huis dan is het vaak hoger.
 • Vuistregel is dat je inschrijft voor 80 à 90% van je eigen elektriciteitsverbruik. Verbruik je meer dan 10.000 kWh , schrijf dan in voor maximaal 10.000 kWh.
 • Wek je al een deel van je energie zelf op? Gebruik dan je netto-stroomverbruik om je maximumaandeel te bepalen.
 • Overigens: de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Nog mooier dan zonnecertificaten aanschaffen is dus onderzoeken of je eerst op je energiegebruik  kunt besparen!

Rekenvoorbeelden

Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.

Een buurtbewoner verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en wil deelnemen in de buurtzonnecentrale. Om 80 à 90% van het eigen verbruik opwekken, dus 3150 kWh per jaar schrijft zij voor ongeveer voor 12 certificaten in.

Een andere  buurtbewoner verbruikt meer dan 10.000 kWh per jaar. Hij kan niet zijn hele verbruik dekken via de buurtzonnecentrale. Hij schrijft in voor het maximum van 40 certificaten.

Een derde buurtbewoner heeft 4 zonnepanelen op haar eigen dak. Ze verbruikt 3.500 kWh, en wekt zelf 1000 kWh op. Haar netto-verbruik is dus 2.500 kWh. 90% daarvan is 2250 kWh. Ze schrijft zich in voor 8 certificaten.

Een laatste bewoner berekent dat ze zich voor 14 certificaten kan inschrijven. Dat kost ~200*14 euro. Dat is een te groot bedrag voor haar. Ze schrijft zich in voor 4 certificaten en zet zich op de wachtlijst voor de overige 10. Voor die 10 certificaten wil ze eerst sparen.

We maken gebruik van de ‘postcoderoosregeling’ of formeel: de Regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek. Deze regeling zorgt er voor dat je kunt meedoen als je in de buurt van de zonnecentrale woont. Wat is in de buurt? Dat stellen we vast met hulp van postcodegebieden. Woon je in de ‘postcoderoos’ van het zonnedak, dan kan je mee doen. Een ‘postcoderoos’ is het gebied met een viercijferige postcode in het midden en alle aangrenzende viercijferige postcodes daar omheen.

Postcoderoosregeling

De ‘postcoderoosregeling’ heet formeel de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek. De postcoderoos  is een gebied met een viercijferige postcode in het midden en de aangrenzende viercijferige postcodes. Het fiscale voordeel geldt alleen voor deelnemers die binnen dezelfde roos wonen als het zonnedak waarop hun panelen liggen.

Achtergronden postcoderoosregeling

Deze landelijke regeling is in januari 2014 van kracht geworden en wordt inmiddels op meer dan 400 locaties in Nederland toegepast.  De regering wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Tot nu toe konden alleen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit kunnen opwekken, gebruik maken een verlaging van de energiebelasting (met de zogenoemde salderingsregeling). Met deze Regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek is de verlaging van de energiebelasting ook mogelijk gemaakt voor burgers en kleinere bedrijven die op een gezamenlijk dak of terrein zonne-energie willen opwekken.

 • Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. de deelnemers moet lid zijn van een coöperatie die de zonne-installatie voor eigen rekening en risico exploiteert.
 • De verlaging wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemers.
 • Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting.
 • De belastingkorting geldt voor de eerste schrijf voor elektriciteit, tot het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.
 • De belastingkorting wordt toegepast voor een periode van (minimaal) 15 jaar nadat de Belastingdienst onze aanvraag voor de verlaging heeft goedgekeurd. Daarmee is de toepassing voor 15 jaar gegarandeerd. Als de regeling na 15 jaar nog steeds geldt, loopt de belastingkorting langer door.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van HIER opgewekt, het landelijke kennisplatform voor lokale energie-initiatieven, de regeling verlaagd tarief Postcoderoosregeling.

In juni 2018 heeft minister Wiebes aangegeven de postcoderegeling in 2020 te willen wijzigen. Zon op Purmerend houdt de ontwikkelingen goed voor je in de gaten. De laatste ontwikkelingen lees je bij  Energie Samen (belangenbehartiger van duurzame energieopwekkers).

Investeringskosten

Je betaalt eenmalig een bedrag voor de aanschaf van de certificaten.

 • Met de inleg van alle deelnemers financieren wij de zonne-installatie.
 • Het investeringsbedrag omvat alle kosten voor de zonnepanelen, omvormers, kabels en installatie, inclusief de kosten die de coöperatie moet maken voor de administratie, verzekering en aansluitkosten op het net.

Opbrengsten

Je  verdient je inleg terug door korting op je energiebelasting en inkomsten uit de stroomverkoop minus de  jaarlijkse kosten van de coöperatie.

 • Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt, krijg je gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting. De korting is gelijk aan de belasting die je betaalt over een kWh gewone stroom. Met andere woorden: je betaalt geen belasting meer over je zonnestroom-aandeel van je stroomverbruik.
 • De stroom verkopen we aan een energiebedrijf waarmee we inkomsten voor de coöperatie genereren zolang het zonnedak blijft bestaan. Dit is minimaal 15 jaar. Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod nu. Na de contractperiode kunnen we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op.
 • Jaarlijks zijn er periodieke exploitatiekosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten.

Prijsontwikkeling elektriciteit

De marktprijzen voor elektriciteit én de hoogte van de energiebelasting bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen.

 • De marktprijs voor stroom bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom aan het energiebedrijf. Hoe deze marktprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen.
 • De energiebelasting voor elektriciteit is het meest bepalend voor ons financiële voordeel.
 • Vanaf 1 april 2021 is er een nieuwe subsidieregeling, de SCE (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking), die de oude postcoderoosregeling (Regeling Verlaag Tarief) vervangt.  Bedoeling is dat ook in de nieuwe SCE regeling de terugverdientijd zo’n 7  à 10 jaar blijft. Deze plannen houden we scherp in de gaten. Lees de nieuwste ontwikkelingen bij  Energie Samen

Zon op Purmerend is een coöperatie. Dat betekent dat je lid wordt als je meedoet met een zonnecentrale. We zijn een coöperatie omdat dat een voorwaarde is om deelnemers de energiebelasting terug te laten krijgen. Tegelijk maakt het ook dat we samen de koers kunnen bepalen die we op willen gaan.

Een coöperatie

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In dit geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

De postcoderoosregeling geldt alleen voor leden van een coöperatie of van een Vereniging van Eigenaren. Alleen leden kunnen de energiebelasting terugkrijgen. Je kunt lid worden door je in te schrijven. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken als de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen, maar dat hoeft niet. Ook bedrijven met een kleinzakelijke stroomaansluiting kunnen lid worden.

Zon op Purmerend is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of veertig.

Jouw eigen energiebedrijf verrekent het energiebelastingvoordeel

Je koopt je stroom en gas nu in bij een bepaalde energieleverancier, bijvoorbeeld Nuon, Essent, Eneco of Greenchoice. Wil je gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling dan moet deze energieleverancier de regeling ondersteunen. Deze moet de belastingkorting verrekenen via de energierekening. Dat doet nog niet elke leverancier.

Als je energieleverancier de regeling niet steunt en je wilt wel mee doen, dan kun je overstappen naar een andere energieleverancier. Zolang je bij je huidige leverancier zit, ontvang je alleen de opbrengst uit de stroom en krijg je niet de energiebelasting terug. Als dat zo blijft verdien je je inleg maar gedeeltelijk terug.

Via de koepelvereniging Energie Saman hebben we afspraken gemaakt met Greenchoice, ENGIE, om | nieuwe energie, Eneco, Vattenvall, Energie:Direct en Essent. Met hen ben je verzekerd van een goede afhandeling.

Er zijn nog verschillende andere energieleveranciers die de postcoderoosregeling (zeggen te) ondersteunen. Dit zijn de leveranciers met één ster op de lijst van Zonmonitor. Bij deze leverancier moet je als lid zelf regelen dat je de belastingkorting verrekend krijgt. We kunnen je er wel bij helpen.

 • Drie sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend én de coöperatie krijgt het bonusbedrag.
 • Twee sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Een ster: de energieleverancier zegt dat je de energiebelasting zelf kunt berekenen, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Geen sterren: je krijgt geen energiebelasting terug, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.

Als coöperatie hebben we te maken met verschillende elektriciteitsbedrijven: de bedrijven waar de leden hun elektriciteit afnemen en het bedrijf aan wie we de stroom van het zonnedak verkopen. Als lid is het vooral belangrijk te controleren of je elektriciteitsbedrijf meedoet met de teruggave van de energiebelasting.

Het energiebedrijf aan wie we de zonnestroom verkopen

De stroom van ons zonnedak verkopen we aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit daarvoor een verkoopcontract af. Wij kiezen het bedrijf met de meest gunstige prijs en voorwaarden. Als de eerste contractperiode voorbij is kunnen we als coöperatie besluiten om een contract  met een ander bedrijf aan te gaan.

Het energiebedrijf dat we kiezen heeft gewoon zijn eigen klanten waar ze de stroom aan doorverkopen. De stroom komt dus niet automatisch bij de eigenaren van de panelen terecht.

Zon op Purmerend werkt samen met Energie Samen. Energie Samen is namelijk gespecialiseerd in ondersteuning en ontwikkeling van collectieve zonprojecten met de postcoderoos-regeling. We zetten hun professionals in voor de projectbegeleiding voor een nieuw dak, en we gebruiken hun administratiesysteem voor de uitbetaling van de opgewekte energie. Sinds kort werkt Zon op Purmerend op zijn beurt weer samen met  Energie Samen.

Zon op Purmerend heeft een bestuur en andere helpers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten om de zonnedaken op te zetten. Er worden daken gezocht, er wordt samengewerkt met de gemeente en de wijkambassadeurs, alle regels en afspraken voor collectieve zonnedaken worden uitgezocht – en nog veel meer. Zodra er een dak definitief door kan gaan, schakelen we Energie Samen in. Dan is er namelijk te veel werk ineens om alleen door onze vrijwilligers te laten doen.

Energie Samen levert een ervaren projectbegeleider die ervoor zorgt dat het hele project technisch, financieel en administratief in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan: de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven, doorrekening van de businesscase. De projectbegeleider werkt in opdracht van het bestuur van Zon op Purmerend en krijgt hiervoor een vergoeding. Deze kosten zijn onderdeel van de investeringskosten.

Tot 2018 hebben wij ondersteuning gehad van Zon op Nederland. In 2018 is Zon op Nederland samengegaan met Energie Samen. Na een overgangsperiode van ongeveer twee-en-een-half jaar worden wij nu volledig ondersteund door Energie Samen. Energie Samen had eenzelfde doel als Zon op Nederland: lokale energiecoöperaties ondersteunen. Via Energie Samen worden naast zonneprojecten ook wind- en waterkrachtprojecten ondersteund.  De manier van samenwerken – of zelfs samen gaan – wordt nu bepaald. Dit is een zorgvuldig, en dus wat langer durend, proces. Met behulp van Zon op Nederland zijn  meer dan 70 Zon op-projecten gerealiseerd met lokale initiatiefgroepen verspreid over heel Nederland. Meer projecten zijn in voorbereiding.

Energie Samen is opgericht in 2018  ontstaan uit o.a. RescoopNL, Zon op Nederland en ODE-Decentraal, en doorontwikkeld tot een professionele dienstverlener.   Ook Zon op Purmerend is lid van de coöperatie Energie Samen. Grote voordeel daarvan is dat we makkelijk met die andere lokale coöperaties kunnen samenwerken. Wij leren van de ervaringen elders en wij helpen anderen weer.

Energie Samen werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ook heeft Energie Samen toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers.

Zie voor meer informatie en voorbeelden van projecten elders in het land de website van Energie Samen.

Energie Samen zegt het zo:

Energie Samen wil iedere burger van Nederland in staat stellen zelf zonne-energie op te wekken en te gebruiken – ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie. Wij zijn 100% eigendom van onze leden. Onze leden zijn de coöperaties van alle lokale zonnestroom projecten die wij hebben helpen realiseren”. “Van elk nieuw project leren we weer. Daardoor hebben we voor elke mogelijke hobbel op de weg inmiddels een oplossing. En als die nog niet voorhanden is, maken we er één”.

Let op: onderstaande beschrijving is voor de oude Postcoderoosregeling die tot 1 april 2021 van kracht was.

Voor  de start van het een zonnedak vragen we toestemming aan de belastingdienst om het verlaagd tarief op de energiebelasting te mogen toepassen. Door deze toestemming is gegarandeerd dat je 15 jaar lang effectief geen energiebelasting betaalt over je opgewekte stroom.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief op de energiebelasting moet de coöperatie toestemming krijgen van de belastingdienst. Als aan de voorwaarden is voldaan dan krijgt de coöperatie een aanwijzing voor het verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekt elektriciteit (beschikking). Hiermee is voor 15 jaar zeker gesteld dat deelnemers in aanmerking komen voor het verlaagd tarief. Ook als de landelijke regeling tussentijds wordt stopgezet blijft de aanwijzing van kracht. De 15 jaar teruggave energiebelasting is dus het minimum. Als de landelijke regeling na 15 jaar nog bestaat geldt de teruggave energiebelasting langer.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanwijzing zijn:

 • de aanvrager is een coöperatie of vereniging van eigenaren
 • de productie-installatie wekt duurzame elektriciteit op met hernieuwbare energiebronnen
 • de productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie
 • bedrijven mogen niet meer dan 20% deelnemen per dak.

Zon op Purmerend doet de aanvraag voor de aanwijzing, als laatste stap voor de installatie gebouwd wordt. Daardoor gaat de 15 jaar zo laat mogelijk in. Mocht de beschikking niet worden afgegeven, dan is dit een reden voor ontbinding van de overeenkomst die je dan al getekend hebt.

Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst: Verlaagde tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.

Wij zijn niet de enige en de eerste met een zonnedak voor de buurt. Op meer dan 860 locaties in het land zijn coöperatieve zonnedaken in gebruik. Goed voorbeeld doet volgen!

Het eerste zonnedak van Zon op Purmerend is in 2016 van start gegaan.

Op de website van HIER opgewekt vind je nog vele andere voorbeelden. De Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt geeft zicht op de jaarlijkse ontwikkeling van de coöperaties en hun projecten.