Vragen?

Home / Vragen?

(Hoe veel) certificaten?

In het dagelijks spraakgebruik klinkt het logisch om te spreken over zonnepanelen in plaats van certificaten. We spreken steeds over certificaten om elk misverstand te voorkomen: je hebt geen ‘eigen’ panelen die je er bijvoorbeeld ook weer tussenuit zou kunnen halen. Er is één volledige installatie met zonnepanelen, bevestiging, omvormers en soms zelfs een nieuwe meterkast. Deze installatie is en blijft eigendom van de coöperatie: alle leden samen.

Verder is het voor onze administratie makkelijk om ook bij volgende zonnedaken de waarde van een certificaat op 250 kWh te houden, ook al leveren de nieuwe generaties panelen misschien wel gemiddeld 300 of zelfs 350 kWh per jaar op.

Nee, bij de nieuwe postcoderoosregeling (SCE) maakt je eigen verbruik niet uit. Het is wel van belang dat je een kleinverbruikers aansluiting hebt. Elk normaal huis heeft een kleinverbruikers aansluiting. Vaak hebben bedrijven een grootverbruikers aansluiting. Die kunnen dan niet mee doen.

, dat

Kosten aanschaf

Het exacte bedrag per certificaat wordt per dak bepaald. Voor elk dak worden namelijk de offertes opgemaakt van de installatie van onze zonnecoöperatie. De prijs per certificaat is gebaseerd op deze offertes. Zodra we bepaald hebben welke installateur we nemen, weten we dus het exacte bedrag per certificaat. Op dat moment vragen we definitief of je meedoet en met hoeveel certificaten.

Bij onze projecten waren er steeds voldoende inschrijvers op certificaten zodat het niet nodig was om een lening aan te gaan. Er zijn wel banken, zoals  de Triodos-bank die een lening aanbieden.

Er zitten voor- en nadelen aan zelf betalen en aan een lening. Voordeel van een lening is dat je minder geld per certificaat hoeft in te leggen omdat de bank de rest voorschiet. Hierdoor kun je ook meedoen als je minder eigen vermogen hebt. Zon op Purmerend wil graag dat iedereen mee kan doen, juist ook als je een smallere beurs hebt. Ondanks dit grote pluspunt hebben we voor het eerste dak toch gekozen voor betaling door ons samen omdat een lening afsluiten betekent dat we een schuld aangaan. Hoewel we geen betalingsproblemen verwachten, is er wel over nagedacht: bij betalingsproblemen krijgt de bank als eerste het geld. Daardoor kun je je investering kwijt zijn.

Energiebelastingteruggave alleen voor Stadhuis, Antoni Gaudí, De Kraal en De Beuk

Energie Samen geeft namens Zon op Purmerend aan alle energiemaatschappijen door hoeveel energie er namens het lid opgewekt is. De energiemaatschappijen zullen op basis hiervan uw energiebelasting crediteren. Het kan zijn dat uw energiemaatschappij toch om een ledenverklaring vraagt. Deze kunt u opvragen bij penningmeester@zonoppurmerend.nl

Er zijn energieleveranciers die niet meedoen met de PCR (postcoderoos) regeling en de energiebelasting niet teruggeven. 
Deze leveranciers kan je vinden bij overzicht leveranciers

De energiebelasting wordt per kalenderjaar uitbetaald. De betaling vindt ongeveer in mei van het opvolgende jaar plaats.

Per 1 januari wordt genoteerd hoeveel kWh er exact op het dak opgewekt is. Dit delen we door het aantal certificaten om exact te zien hoeveel er per certificaat opgewekt is.  Het ene jaar is iets zonniger, dus dit kan elk jaar net iets anders uitkomen.  De namens u opgewekte stroom – dus het aantal kWh – geven wij door aan uw energieleverancier. Vlak voor de zomer crediteert uw energie leverancier uw rekening met het het deel energiebelasting dat u opgewekt heeft.

Je krijgt de opbrengst per jaar. Dit geldt zowel voor de teruggave van de energiebelasting als voor de verkoop van de zonnestroom.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Bij de energiebelasting speelt iets anders. Alleen per jaar kan bepaald worden op welke teruggave van de energiebelasting je recht hebt. Deze teruggave kan dus alleen jaarlijks. Afhankelijk van je energieleverancier kan het zijn dat de verwachte teruggave wel wordt opgenomen in het maandelijkse voorschot dat je betaalt. Dan krijg je deze deze opbrengst effectief dus wel per maand.

Je teruggave is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de energiebelasting. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon en de hoogte van de energiebelasting verschillen ieder jaar.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

De energiebelasting wordt jaarlijks bepaald door de Belastingdienst. Deze kan je terugvinden op de website van de belastingdienst- tabellen tarieven milieubelastingen.

Voor alle zonnestroom die je opwekt krijg je de energiebelasting helemaal terug, met twee uitzondering: als je meer opwekt dan je thuis gebruikt, krijg je het overschot niet terug. Ook als je buiten de afgesproken postcodes woont, krijg je geen energiebelasting terug.

Je energiebelasting wordt na afloop van het kalenderjaar uitbetaald, naar verwachting in mei of juni.

De energiebelasting krijg je terug via je energieleverancier.

Je krijgt zeker 15 jaar de energiebelasting terug. Het kan dat je het langer terugkrijgt, alleen is dat niet gegarandeerd. Daarom rekenen we voor de zekerheid met ‘maar’ 15 jaar teruggave energiebelasting.

Voor we starten met een zonnedak vragen we de Belastingdienst of we de energiebelasting terug kunnen krijgen. De Belastingdienst garandeert dit dan voor 15 jaar. Ook als de regeling in de tussentijd verandert, blijft de regeling voor dit dak gelden.

Er is sinds 1 april 2021 een nieuwe regeling gekomen, de SCE subsidie. Dan kunnen we gezamenlijk besluiten vrijwillig over te stappen naar die regeling. Met ‘zeker’ bedoelen we dus dat we recht hebben op minstens 15 jaar. We hoeven hier geen gebruik van te maken.

Alleen door over te stappen naar een energieleverancier die meedoet, krijg je je energiebelasting terug. Zonder deze teruggave is meedoen financieel niet rendabel. Op Energie Leveranciers vind je welke energieleveranciers meedoen. Energieleveranciers die niet meedoen staan helemaal onderaan op de pagina.

Als je een vast contract hebt, kun je niet zomaar direct overstappen. Je kunt overstappen nadat je vaste contract is afgelopen, of je kunt de boete van overstappen aanvaarden. In beide gevallen heb je wat nadeel: of tijdelijk geen energiebelasting terug, of een boete. Mail ons als je hulp nodig hebt om te bepalen wat ik jouw situatie het voordeligst is.

Zodra je meedoet met een zonnecentrale, krijg je energiebelasting terug. Het klinkt dus logisch om het termijnbedrag van je energierekening te verlagen. De energieleveranciers raden dit toch af. Reden hiervoor is dat de teruggave apart wordt verrekend, los van je gewone eindafrekening. Je betaalt dus wél de belasting in je termijnbedrag en ziet dat op je eindafrekening, en krijgt het op een ander moment teruggestort.

Netto opbrengst stroomverkoop (voor alle projecten)

Je opbrengst uit de stroomverkoop is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de stroomprijs. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon verschilt ieder jaar. De stroomprijs wordt per dak afgesproken. Deze wordt voor een bepaalde tijd afgesproken. Daarna kan de prijs dus weer veranderen.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

Zon op Purmerend maakt per project afspraken met de energieleverancier die de beste voorwaarden voor een PPA (Power Purchase Agreement) biedt.  Hierin staat voor welke prijs en termijn  onze stroom afgenomen wordt. Voor elk dak zijn er bij het einde van de termijn (meestal 1 of 3 jaar) opnieuw onderhandelingen met verschillende leveranciers.

Je netto opbrengst wordt opgebouwd uit alle jaarlijkse opbrengsten minus de kosten. Het gaat om:

  • Opbrengst verkoop stroom
    • Eventuele ontvangen margevergoeding
  • Kosten:
    • Projectkosten: zoals verzekeringen, netbeheer, reservering onderhoud
    • Algemene kosten die pro rata over de project verdeeld worden, zoals algemene verzekeringen, administratiekosten, website, vergaderkosten

De netto opbrengst wordt per project en per certificaat berekend en na goedkeuring van het financieel jaarverslag door de ALV uitgekeerd aan de deelnemers.  De Algemene Ledenvergadering wordt meestal begin april gehouden.

Je krijgt de opbrengst per jaar. Dit geldt zowel voor de teruggave van de energiebelasting als voor de verkoop van de zonnestroom.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Bij de energiebelasting speelt iets anders. Alleen per jaar kan bepaald worden op welke teruggave van de energiebelasting je recht hebt. Deze teruggave kan dus alleen jaarlijks.

Je opbrengst wordt na afloop van het kalenderjaar uitbetaald, naar verwachting tussen april en juni.

De opbrengst uit stroomverkoop en margevergoeding krijg je, na aftrek van de administratiekosten, uitbetaald door Zon op Purmerend.

De energiebelasting is een ander deel waar je voordeel uit haalt. Dit loopt via je energieleverancier. Zie hiervoor de vragen en antwoorden onder ‘Energiebelastingteruggave’ .

Sommige energiebedrijven waaraan coöperaties de stroom leveren betalen de coöperatie jaarlijks een margevergoeding voor alle leden die lid zijn van de coöperatie én die hun eigen energie afnemen bij dit energiebedrijf. Het gaat meestal om een bedrag van circa 35 euro per lid per jaar. Deze jaarlijkse margevergoeding wordt ook wel premie of bonus genoemd. Hier kun je zien of jouw energieleverancier meedoet

De margevergoeding wordt jaarlijks uitbetaald aan de coöperatie, dus niet aan de individuele leden.

De ontvangen margevergoeding wordt verdeeld tussen de deelnemers waarvoor de coöperatie deze bonus ontvangt  op basis van het aantal certificaten van die deelnemer.

Inschrijven

Dat kan niet. Opgeven gaat altijd via de site van Zon op Purmerend. Hier wordt je doorgelinkt naar de ons ledenportaal bij Energie Samen.

De administratie is – nadat de zonnepanelen zijn geplaatst – verreweg het meeste werk voor de coöperatie. Daarom hebben we ervoor gekozen samen te werken met Energie Samen.

Gevolg van deze keuze is wel dat inschrijven gebeurt via het ledenportaal van Energie Samen. Hier kun je vervolgens je eigen gegevens ook beheren.

We hopen dat het inschrijven via het ledenportaal van Energie Samen makkelijk gaat. Loop je ergens tegenaan? We horen het graag. Vaak kunnen we dan voor je oplossen.

Bij documentatie staat een toelichting voor bij het inschrijven. Er is een korte versie en een scherm-voor-scherm versie. Ook staat er hier toegelicht waarvoor we de persoonlijke gegevens die we vragen gebruiken.

Verhuizen / uitstappen

Verhuizing, lager elektriciteitsverbruik: diverse redenen om toch binnen 15 jaar afstand te willen doen van je certificaten. Dan kan door verkoop op basis van de restwaarde van de certificaten.

Redenen om certificaten te verkopen

Als je verhuist en je blijft wonen binnen Purmerend en binnen dezelfde postcoderoos, dan is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten en voordelen gewoon mee. Dit is gunstiger dan dat er panelen op je eigen dak zouden liggen, want die neem je niet zomaar mee.

Wanneer je verhuist naar een postcode buiten de postcoderoos, dan krijg je helaas niet langer de energiebelasting terug. In dat geval kan je je lidmaatschap, certificaten en de daaraan gekoppelde opbrengstrechten ter overname aanbieden aan de andere geïnteresseerden. Je kan de certificaten ook gewoon aanhouden. In dat geval blijf je als deelnemer wel meedelen in de opbrengsten van de coöperatie, maar ontvangt je niet langer de korting op de energiebelasting. Het duurt dan langer om je certificaten terug te verdienen.

Verhuizen naar buiten de postcoderoos is de meest voorkomende reden om certificaten te verkopen. Ook verlaging van het elektriciteitsgebruik komt voor. De reden maakt overigens niet uit. Verkopen kan altijd, zelf of met hulp van de coöperatie.

Certificaten zelf verkopen

Bij verhuizing of beëindiging deelname kun je je certificaten zelf verkopen, bijvoorbeeld aan de nieuwe bewoners van je huis, buurtgenoten of andere deelnemers. De coöperatie kan dan helpen met het bepalen van de restwaarde. De administratieve en financiële overdracht moet altijd via de coöperatie lopen.

Certificaten verkopen met hulp van de coöperatie

Je kunt je certificaten ook aanbieden via de coöperatie. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door mensen die op de wachtlijst staan. De coöperatie kan de certificaten niet zelf overnemen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden.

Bepalen restwaarde voor verkoop

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard. Je hebt een deel hiervan immers al terug verdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’ . De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van lineaire afschrijving, met een afschrijving van 15 jaar.

Rekenvoorbeeld:

Je verhuist na 5 jaar naar een adres buiten de postcoderoos. Je verkoopt je certificaten aan de nieuwe bewoner. Je vraagt 2/3 van de nieuwprijs, want er is nog 2/3 van de termijn van 15 jaar te gaan.

Overig

Nee. Je neemt altijd je stroom af via je eigen energieleverancier.

We willen hetzelfde: meer lokaal opgewekte groene energie. Beide manieren helpen. Lokaal opgewekte energie afnemen zorgt voor ‘vraag’, initiatieven als Zon op Purmerend leveren ‘aanbod’. Beide zijn nodig om lokaal opgewekte groene energie te krijgen. Dus waarom niet beide doen?

Als je je bij een energieleverancier aansluit die lokaal opgewekte groene energie verkoopt, stimuleer je die lokale opwekking omdat zij beloven dat er evenveel energie lokaal wordt opgewekt als jij gebruikt. Dat maakt de vraag naar deze energie groter.

Zo’n energieleverancier kan die belofte natuurlijk alleen waarmaken als het die energie ook ergens kan inkopen. Dat doen leveranciers door zelf te investeren in zonneparken of windparken én door energie in te kopen bij lokale initiatieven, zoals Zon op Purmerend.

Het omgekeerde geldt ook: hoe meer mensen stroom inkopen bij een leverancier die belooft evenveel energie lokaal in te kopen, hoe meer interesse er is voor het inkopen van lokaal opgewekte stroom. Hierdoor wordt de prijs van de stroomverkoop hoger en kunnen initiatieven zoals Zon op Purmerend bestaan, omdat ze hun stroom tegen een gunstig tarief kunnen verkopen.

Oftewel: waarom niet beide: je eigen energie inkopen bij een leverancier die lokaal opgewekte groene energie belooft én zelf investeren in de opwekking van die lokale energie.

Meer lokaal opgewekte groene energie is hard nodig. Voor het milieu is het geweldig als het aandeel duurzaam opgewekte stroom jaarlijks stijgt en de totale stroombehoefte daalt. Daar zijn heel veel initiatieven zoals Zon op Purmerend voor nodig en heel veel mensen die via hun energieleverancier aangeven alleen lokaal opgewekte groene energie te willen. En minder energie gebruiken is natuurlijk nog beter.