Stemformulier ALV voorjaar 2020

Home / Stemformulier ALV voorjaar 2020


2. Vaststelling Notulen ALV 1 april 2019

4.1. Vaststelling Jaarrekening 2019

4.3. Beschikbaar voor Kascontrolecommissie 2020

4.4. Instemming Décharge Bestuur voor Jaarrekening 2019

4.5. Vaststelling begroting 2020

5.1. Instemming voorstel Uitbreiding Bestuur

5.2. Instemming voorstel Rooster van Aftreden bestuur

5.3. Instemming nieuw bestuurslid Jaap Groeneveld

5.4. Instemming 2e termijn Penningmeester Lieke Bannenberg

5.4. Instemming 2e termijn Voorzitter Wim Wilschut

7. Instemming één groot nieuw project