Snel meer zonnestroom noodzakelijk en mogelijk

PURMEREND – Op uitnodiging van energiecoöperatie Zon op Purmerend kwamen vertegenwoordigers van zes bij de energietransitie betrokken organisaties op 11 mei vertellen over de mogelijkheden om snel meer zonnestroom op te wekken. Alle deelnemers zijn het erover eens dat het van groot belang is snel over te gaan op duurzame energieopwekking waaronder zonnestroom. 

Zon op Purmerend doet dat voor haar leden/certificaathouders op daken anders dan op individuele woningen. Om stil te staan bij de eerste vijf daken – waaronder als laatste twee: sporthal De Beuk en het Leeghwaterbad – was er een alternatief feestje met een avond vol sprekers over versnelling van de aanleg van zonnedaken. Het is noodzakelijk en het kan is de conclusie van de bijeenkomst. Wie een groot dak heeft en mogelijk met de energiecoöperatie een zonnedak wil realiseren krijgt van de gespreksleider de oproep contact op te nemen met de projectleider van Zon op Purmerend Gertjan.

Gertjan van Keulen is projectleider van Zon op Purmerend, een vrijwilligersorganisatie. Hij heeft inmiddels drie projecten – sportzaal De Kraal, sporthal De Beuk en het Leeghwaterbad – voor Zon op Purmerend gedaan. Voor de eerste twee zonnedaken – op het stadhuis en op schoolgebouw Antoni Gaudí – was er een andere projectleider. Alle vijf zonnedaken leveren de energieopbrengst, vermindering van CO2 uitstoot en financieel rendement conform de prognoses. Zowel gespreksleider Marco Berkhout – tevens programmamanager van de Regionale EnergieStrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) – als directeur Marjan Minnesma van de organisatie voor innovatie en duurzaamheid Urgenda benadrukken dat de tijd dringt voor het tijdig kunnen keren van negatieve klimaatveranderingen. Beiden zien mogelijkheden voor het versnellen van de aanleg van zonnedaken, maar bepleiten hogere prioriteit of zelfs een crisisaanpak. De CO2- en klimaatsituatie is ernstig en verslechtert ondanks ingrepen nog steeds. De website Zonnedakje.nl laat zien dat er in Purmerend nog plek is voor ruim zeshonderdduizend zonnepanelen. Daarmee zijn de doelstellingen van de RES NHZ te behalen.

Zakelijk verstandig

Tijdens het panelgesprek met directeur Jancor de Boer van Spurd, Gertjan van Keulen van Zon op Purmerend en innovatieambassadeur René de Visser van de Rabobank blijkt dat investeren in zonnedaken niet alleen goed is voor de regionale economische ontwikkeling, maar ook zakelijk een buitengewoon verstandige keuze is. De terugverdientijd is volgens De Boer de afgelopen tien jaar verkort en is nu nog geen vijf jaar. Wethouder Energietransitie en Duurzaamheid Coen Lageveen wil de komende periode flink inzetten op isoleren van woningen en op het bevorderen van duurzame energieopwekking. Hij wil daarbij de samenwerking met Zon op Purmerend intensiveren waar dat per project mogelijk is.

Snel meer daken 

De bijna zeventig aanwezigen luisterden aandachtig naar de sprekers. Het belang van snel meer zonnedaken is voor hen duidelijk. Zon op Purmerend hoopt op korte termijn samen met aanwezige organisaties enkele daken van flinke oppervlak ter beschikking te krijgen voor de eventueel gezamenlijke aanleg van zonnedaken. Gespreksleider Marco Berkhout maakte de weg naar hulp om op grotere gebouwen zonnedaken in samenwerking met Zon op Purmerend te realiseren simpel: neem contact op met Gertjan. Dat kan via projectleider@zonoppurmerend.nl of 06 2390 8155.’ 

De volledige videoregistratie van de bijeenkomst is nu beschikbaar.