Leeghwaterbad krijgt deel zonnedak van Purmerenders

 

De gemeente Purmerend, Zon op Purmerend, sportorganisatie Spurd en installateur Sunforce hebben tijdens een startbijeenkomst op 4 juni ’21 de eerste voorbereidingen bevestigd voor de realisatie van een enorm zonnedak op het Leeghwaterbad. Het zwembad in Purmerend is in 2018/2019 ingrijpend verduurzaamd als het gaat om isolatie, nu komt er duurzame energieopwekking bij. Spurd gaat investeren in ongeveer driekwart van het zonnedak en Zon op Purmerend zoekt belangstellenden voor de overige zonnepanelen.

De vier partijen hebben begin dit jaar samen een zonnedak van 1.560 zonnepanelen op sportaccommodatie De Beuk gerealiseerd. De leden van Zon op Purmerend bezitten er daarvan 810. Voortvarend is nu een begin gemaakt met het project Zon Op Leeghwaterbad (ZOLB). De startbijeenkomst was met voorzitter Zon op Purmerend Wim Wilschut, wethouder Sport Mario Hegger, directeur Spurd Jancor de Boer en Erik de Jongh, directeur van Sunforce.

certificaten voor deel zonnedak

Naast de zonnepanelen die Spurd laat plaatsen – een forse investering in duurzame energieopwekking – is er ruimte voor zonnepanelen van Zon op Purmerend. Energiecoöperatie Zon op Purmerend zoekt daarvoor belangstellenden. Deelname vindt plaats door de aanschaf van een of meer certificaten van elk 250 kWh opgewekte elektriciteit per jaar. Door certificaten te kopen vergroten zij het aanbod duurzame energieopwekking in Purmerend. Bovendien is investeren in zonnepanelen via Zon op Purmerend financieel interessant. Voor wie meer informatie wil of zich wil inschrijven voor certificaten is er de website Zon Op Leeghwaterbad. Zon op Purmerend wil zo snel mogelijk de beschikbare certificaten onderbrengen bij Purmerenders en anderen die in de zogenaamde postcoderoos wonen. Afhankelijk van de aantallen certificaten per deelnemer, kunnen ongeveer zestig certificaathouders meedoen. Toewijzing van certificaten gebeurt op binnenkomst van aanvraag. De prijs voor de certificaten is nog niet bekend. Uitgangspunt is een terugverdientijd van zeven, acht jaar, waarna het project minimaal nog eens zo’n periode telt.

blij met voortgang duurzame energieopwekking

Voorzitter Wim Wilschut van Zon op Purmerend is verheugd: ‘De financiële opbrengst van certificaten zonnedak is beter dan de rente op een spaarrekening! Op onze website staat alle informatie om te kunnen meedoen, het Leeghwaterbad is als het aan Zon op Purmerend ligt niet het laatste project!’ Voor de energiecoöperatie is het na de daken van het stadhuis, Antoní Gaudi, De Kraal en De Beuk het vijfde dak waarop dankzij de leden duurzame energieopwekking komt. Voor Spurd is na De Beuk het zonnedak op het Leeghwaterbad weer een onderdeel van de verduurzaming van de sportorganisatie. Directeur Jancor de Boer: ‘Wij willen graag snel minder stroom van fossiele energieopwekking afnemen en bij voorkeur stroom zelf opwekken. Nu in samenwerking met Zon op Purmerend na De Kraal en De Beuk het Leeghwaterbad.’ Wethouder Mario Hegger enthousiast: ‘Het is heel goed dat er als co-productie een zonnedak op het best al duurzame Leeghwaterbad komt. Dat past in het gemeentelijk beleid om samen met Purmerenders duurzaamheid in het belang van de toekomst te bevorderen.’

Het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen is belangrijk voor het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Het zonnedak op het zwembad gaat volgens berekening jaarlijks 550.000 kWh stroom opwekken en vermindert de uitstoot met 256.000 kilo CO2. Een gemiddelde woning verbruikt jaarlijks 2.900 kWh stroom.