Programa thema avond energietransitie


De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden voor een plek tijdens de bijeenkomst is verplicht. Op basis van de save the date heeft een aantal organisaties/bedrijven/personen in afwachting van de uitnodiging al gemeld te zullen komen.
Laat het door aanmelding zo snel mogelijk weten als u wil komen!

Hoe versnel je in Purmerend de aanleg van zonnedaken?’

Meld u ook aan en denk en praat mee over de energietransitie in onze gemeente.

Organisator energiecoöperatie Zon op Purmerend (ZoP) wil met deze bijeenkomst kennis delen over de energietransitie en aandacht en ondersteuning vragen voor de versnelling van de opwekking van zonnestroom in onze gemeente.

De sprekers delen kennis en ervaringen die ze hebben opgedaan en gaan in op kansen en mogelijke bedreigingen. Als afsluiting is er een netwerkborrel.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kunnen nu al tot 9 mei worden ingestuurd via het onderstaande e-mailadres.
Gestelde vragen zullen worden gedeeld met sprekers die deze mogelijk mee kunnen nemen in hun verhaal.

De uitnodiging is gericht aan een groot en divers aantal organisaties en bedrijven die kunnen bijdragen aan het versnellen van het opwekken van zonnestroom. Immers de opdracht van de energietransitie waar de samenleving voor staat is alleen in eendrachtige samenwerking te realiseren. Wij zie uit naar uw komst!


De bijeenkomst is op 11 mei in ’t Stamhuis, Kerkstraat 11 bij theater de Purmaryn.

Aanmelden en eventuele vragen: mailto:versnellen.aanleg.zonnedaken@zonoppurmerend.nl

PROGRAMMA 11 MEI 2022


19.00 uur – 19.30 uur
Ontvangst met koffie/thee.
19.30 uur – 19.35 uur  Wim Wilschut
Welkom door voorzitter Zon op Purmerend + introductie gespreksleider.
19.35 uur – 19.50 uur Marco Berkhout
Gespreksleider programmamanager Regionale EnergieStrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ): toelichting op opzet bijeenkomst, introductie sprekers en vertelt over de hoofdlijn van de RES NHZ, deelregio Zaanstreek-Waterland. 19.50 uur – 20.10 uur  Urgenda/Marjan Minnesma
Belang, urgentie en mogelijkheden energietransitie.
20.10 uur – 20.30 uur  Marco Berkhout interviewt in één sessie
Jancor de Boer Directeur sportorganisatie Spurd &
Gertjan van Keulen Projectleider Zon op Purmerend &
René de Visser Innovatie ambassadeur Rabobank.

Spurd
heeft in samenwerking met ZoP in enkele jaren drie sportaccommodaties waaronder recent het Leeghwaterbad voorzien van een zonnedak.
ZoP heeft voor de drie zonnedaken op sportaccommodaties nog twee gebouwen (stadhuis en het schoolgebouw Anton Gaudí (van de PSG) voorzien van een zonnedak.
Rabobank heeft kennis van innovatie opwekking zonnestroom, is samensteller van het dossier met praktische informatie over verduurzaming De Projectcentrale en financiert verduurzaming van bedrijventerreinen en agrarische ondernemingen.
20.30 uur – 20.45 uur  Coen Lageveen
Wethouder energietransitie en duurzaamheid
geeft een toelichting op het gemeentelijk beleid voor energietransitie en de rol van energiecoöperatie ZoP.

20.45 uur – 20.55 uur  Marco Berkhout
Belangrijke conclusies van de bijeenkomst.
21.00 uur – 21.45 uur

Zon op Purmerend biedt u als afsluiting een netwerkborrel aan.

We zien u graag op 11 mei!